Η Εταιρεία μας:  Βιώνοντας τις Αξίες μας

Βιώνοντας τις Αξίες μας
#
Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Colgate προωθεί τις υψηλότερες ηθικές προδιαγραφές σε όλες τις επιχειρηματικές συμφωνίες.

----

Από το 1987, ο Κώδικας Δεοντολογίας μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές σχέσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά και τις εταιρικές μας αξίες. Ο Κώδικας υποδηλώνει στον καθέναν από εμάς ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε τα επιχειρηματικά μας αποτελέσματα είναι εξ ίσου σημαντικός με την επίτευξή τους. Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Colgate ισχύει για όλους τους ανθρώπους της Colgate, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών, των Στελεχών και όλων των υπαλλήλων της Εταιρίας και των θυγατρικών της σε όλο τον κόσμο. Οι συνεργάτες και οι προμηθευτές μας υπόκεινται επίσης σε αυτές τις απαιτήσεις, καθώς η τήρηση του Κώδικα αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με την Colgate.

Ακόμα πιο σημαντικό, κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την επίδειξη ακεραιότητας και ηγεσίας με τη συμμόρφωσή του/της προς τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας, του Οδηγού Παγκόσμιων Επιχειρηματικών Πρακτικών, των πολιτικών της Εταιρίας και όλων των ισχυόντων νόμων. Μέσω της πλήρους τήρησης των αρχών δεοντολογίας και ακεραιότητας στις καθημερινές επιχειρηματικές μας σχέσεις και τη λήψη αποφάσεων, επιδεικνύουμε δέσμευση σε μια κουλτούρα που προάγει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα δεοντολογίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει μεταφραστεί και είναι διαθέσιμος σε 40 γλώσσες. Εάν επιθυμείτε πρόσθετη πληροφόρηση για οποιοδήποτε θέμα που αφορά τον Κώδικα Δεοντολογίας, παρακαλώ απευθυνθείτε στις Επιχειρηματικές Πρακτικές, που μπορείτε να τις βρείτε στις ιστοσελίδες μας.

----
   
Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης

Μάθετε πως η Colgate υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής ευθύνης για έναν καλύτερο κόσμο.

Παγκόσμια Αναγνώριση

Μοιραστείτε μαζί μας τις Διακρίσεις και τα Βραβεία που έχουμε κερδίσει παγκοσμίως.

Εργαστείτε Μαζί Μας

Ανακαλύψτε γιατί η Colgate θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Διακρίσεις από Κυβερνητικές Αρχές

Διαβάστε τις Διακρίσεις που δέχτηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο από κυβερνητικές αρχές

ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.