Η Εταιρεία μας:  Βιώνοντας τις Αξίες μας

Βιώνοντας τις Αξίες μας
#
Γραμμή Βοήθειας Κώδικα Δεοντολογίας

Κατεβάστε το PDF του Κώδικα Δεοντολογίας Download the PDF now

----

Από την καθιέρωσή της το 1995, η Γραμμή Βοήθειας του Κώδικα Δεοντολογίας της Colgate βοηθά στο να διασφαλίσει ότι οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Colgate πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υψηλότερες ηθικές προδιαγραφές.

Ο σκοπός της Γραμμής Βοήθειας του Κώδικα Δεοντολογία είναι:

  • Η παροχή συμβουλών στους ανθρώπους της Colgate και η παροχή βοήθειας για τη διευκρίνιση του τρόπου εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας σε συγκεκριμένες καταστάσεις και
  • Η παροχή εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τους οποίους μπορούν οι άνθρωποι της Εταιρίας να αναφέρουν στην Εταιρία ενδεχόμενες ύποπτες συμπεριφορές, παραβάσεις του νόμου ή δραστηριότητες που έρχονται σε σύγκρουση με τον Κώδικα Δεοντολογίας.

Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας ή για να τις αναφέρετε. Όλες οι αναφερόμενες παραβάσεις θα διερευνώνται άμεσα. Είναι σημαντικό για τα άτομα που υπέβαλαν τις αναφορές να μη διεξάγουν τις δικές τους έρευνες καθώς οι έρευνες μπορεί να συμπεριλαμβάνουν περίπλοκα νομικά θέματα. Εάν διεξάγετε τη δική σας έρευνα, μπορεί να διακυβεύσετε την ακεραιότητα μιας έρευνας και να επηρεάσετε αρνητικά την Colgate και τον εαυτό σας.

Σας προτείνουμε να παράσχετε τα στοιχεία σας όταν καλείτε τη Γραμμή Βοήθειας του Κώδικα Δεοντολογίας για να διευκολύνετε την έρευνα και την επαναληπτική διερεύνηση. Στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε πληροφορίες ανώνυμα. Υπάρχουν νόμοι σε ορισμένες χώρες που περιορίζουν τους τύπους των πληροφοριών που μπορείτε να αναφέρετε μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας. Εάν αυτοί οι νόμοι ισχύουν στην περίπτωσή σας, τότε ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης θα σας παραπέμψει σε κάποιον στην επιχειρηματική σας μονάδα, ο οποίος με τη σειρά του θα σας βοηθήσει σχετικά με το ερώτημα ή το ζήτημα που σας απασχολεί.

Για τους σκοπούς της διερεύνησης μιας παράβασης ή ενδεχομένως ύποπτης παράβασης του Κώδικα Δεοντολογίας ή του Οδηγού Επιχειρηματικών Πρακτικών, μπορεί να είναι αναγκαία η μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από μία χώρα σε άλλες χώρες. Περαιτέρω, οποιαδήποτε πραγματική ή ενδεχομένως ύποπτη παράβαση του Κώδικα ή του Οδηγού Επιχειρηματικών Πρακτικών μπορεί να οδηγήσει στην υποβολή αναφοράς στο Τμήμα Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης η οποία ενδέχεται να περιέχει προσωπικά δεδομένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους της Εταιρίας και τις οντότητες της Colgate που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του Τμήματος Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης για την έρευνα της αναφοράς, αλλά μόνο για χρονική περίοδο που θεωρείται εύλογα αναγκαία γι’ αυτόν το σκοπό (και κατόπιν, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διατηρηθούν όπως απαιτείται από την πολιτική της Εταιρίας ή το νόμο).

Με τη Γραμμή Βοήθειας του Κώδικα Δεοντολογίας μπορεί να επικοινωνήσει κανείς από οποιοδήποτε μέρος στον κόσμο τηλεφωνικά, μέσω e-mail, fax, ή γράμμα όπως αναγράφεται παρακάτω:

24-ωρη γραμμή Επικοινωνίας: (800) 778-6080 (χωρίς χρέωση από ΗΠΑ,
Καναδά και Πουέρτο Ρίκο)
(212) 310-2330 (από όλες τις άλλες τοποθεσίες)

Εμπιστευτικός αριθμός fax: (212) 310-3745

Εμπιστευτικό E-mail: ethics@colpal.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Global Ethics and Compliance
Colgate-Palmolive Company
300 Park Ave, 8th Floor
New York, NY 10022

Ανησυχίες και ερωτήσεις που αφορούν λογιστικά, εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους, οικονομική πολιτική, διαχείριση κινδύνου ή θέματα ελέγχου γνωστοποιούνται άμεσα στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου της Colgate και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της Επιτροπής Ελέγχου. Σύμφωνα με τις διαδικασίες αυτές, το τμήμα Παγκόσμιας Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και το Νομικό τμήμα της Colgate, απευθύνουν αυτές τις ανησυχίες σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνει τις προτάσεις ανάλογα με το χειρισμό που απαιτεί το κάθε θέμα, επιβλέπει τις έρευνες και εγκρίνει τη διαθεσιμότητα του κάθε θέματος. Στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου της Επιτροπής Έλεγχου βρίσκεται το αν θα χρησιμοποιήσει και ανεξάρτητους συμβούλους για την επίλυση του θέματος.

Πολιτική Non-Retaliation
Η Colgate δεν θα προβεί σε αντίποινα κατά οποιουδήποτε ατόμου που εκφράζει παράπονα ή αναφέρει με καλή πίστη πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις, ή που συμμετάσχει σε οποιαδήποτε έρευνα ή διαδικασία από την Εταιρία ή τις κρατικές αρχές, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί ήταν σκόπιμα ψευδείς. Η Εταιρία θα λάβει επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για να διατηρήσει εμπιστευτική την ταυτότητα του ατόμου και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει αυτό το άτομο.

   
Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης

Μάθετε πως η Colgate υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής ευθύνης για έναν καλύτερο κόσμο.

Παγκόσμια Αναγνώριση

Μοιραστείτε μαζί μας τις Διακρίσεις και τα Βραβεία που έχουμε κερδίσει παγκοσμίως.

Εργαστείτε Μαζί Μας

Ανακαλύψτε γιατί η Colgate θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Διακρίσεις από Κυβερνητικές Αρχές

Διαβάστε τις Διακρίσεις που δέχτηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο από κυβερνητικές αρχές

ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.