Η Εταιρεία μας:  Βιώνοντας τις Αξίες μας

Βιώνοντας τις Αξίες μας
#
Θεμελιώδεις Αξίες της Colgate

Οι τρεις θεμελιώδεις αξίες μας — Φροντίδα, Ομαδική Εργασία σε Παγκόσμια Βάση και Συνεχής Βελτίωση— αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δραστηριοτήτων μας.

Αποτελούν τη βάση της εταιρικής μας στρατηγικής και αντανακλώνται σε κάθε πτυχή της εργασιακής μας ζωής.

Ενδιαφέρον
Η Εταιρία ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους: τους ανθρώπους της Colgate, τους πελάτες, τους μετόχους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Η Colgate δεσμεύεται να δρα με συμπόνια, ακεραιότητα και ειλικρίνεια σε κάθε περίσταση, να αφουγκράζεται με σεβασμό τους άλλους και να εκτιμά τη διαφορετικότητα. Η Εταιρία επίσης δεσμεύεται στην προστασία του παγκόσμιου περιβάλλοντος και στην προαγωγή του βιοτικού επιπέδου των κοινοτήτων όπου ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι της Colgate.

Ομαδική Εργασία σε Παγκόσμια Βάση
Όλοι οι άνθρωποι της Colgate ανήκουν σε μία παγκόσμια ομάδα, δεσμευμένοι στο να συνεργάζονται με ανθρώπους από όλες τις χώρες, σε όλο τον κόσμο. Μόνο μέσα από το να μοιραζόμαστε ιδέες, τεχνολογία και ταλέντα, μπορούμε ως Εταιρεία να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε επικερδή ανάπτυξη.

Συνεχής Βελτίωση
Η Colgate είναι αφοσιωμένη στο να βελτιώνεται καθημερινά σε όλα όσα κάνει, ως άτομο και ως ομάδα. Μέσω της καλύτερης κατανόησης των προσδοκιών που έχουν οι καταναλωτές και οι πελάτες και τη συνεχή προσπάθεια για καινοτομία και βελτίωση των προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, η Colgate θα αναδειχθεί η καλύτερη.

   
Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης

Μάθετε πως η Colgate υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής ευθύνης για έναν καλύτερο κόσμο.

Παγκόσμια Αναγνώριση

Μοιραστείτε μαζί μας τις Διακρίσεις και τα Βραβεία που έχουμε κερδίσει παγκοσμίως.

Εργαστείτε Μαζί Μας

Ανακαλύψτε γιατί η Colgate θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Διακρίσεις από Κυβερνητικές Αρχές

Διαβάστε τις Διακρίσεις που δέχτηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο από κυβερνητικές αρχές

ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.