Η Εταιρεία μας:  Βιώνοντας τις Αξίες μας

Βιώνοντας τις Αξίες μας
#
Διοικώντας με Σεβασμό

"Διοίκηση με Σεβασμό" είναι ο τρόπος των ανθρώπων της Colgate να θέτουν σε εφαρμογή τις Εταιρικές Αξίες.

Καθώς προσπαθούμε να αναδειχθούμε στο ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, είναι σημαντικό οι άνθρωποί μας να νιώθουν ότι αποτελούν μέρος της ομάδας της Colgate και να συνεργάζονται προς έναν κοινό σκοπό.

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω της πρωτοβουλίας "Διοίκηση με Σεβασμό". Ακόμα κι αν κάποιος δεν κατέχει κάποια διοικητική θέση, παρόλα αυτά είναι υπεύθυνος για τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους στην εταιρεία.

Συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι άνθρωποί μας συνεργάζονται αρμονικά, η Colgate έχει θεσπίσει πέντε αρχές Διοίκησης με Σεβασμό, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Αποτελεσματική Επικοινωνία
  • Παροχή και Αναζήτηση Ανατροφοδότησης
  • Εκτίμηση Μοναδικής Συνεισφοράς
  • Προώθηση Ομαδικής Εργασίας
  • Παράδειγμα προς Μίμηση
   
Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης

Μάθετε πως η Colgate υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής ευθύνης για έναν καλύτερο κόσμο.

Παγκόσμια Αναγνώριση

Μοιραστείτε μαζί μας τις Διακρίσεις και τα Βραβεία που έχουμε κερδίσει παγκοσμίως.

Εργαστείτε Μαζί Μας

Ανακαλύψτε γιατί η Colgate θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Διακρίσεις από Κυβερνητικές Αρχές

Διαβάστε τις Διακρίσεις που δέχτηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο από κυβερνητικές αρχές

ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.