Η Εταιρεία μας:  Βιώνοντας τις Αξίες μας

Βιώνοντας τις Αξίες μας
#
Εκτιμώντας τους Ανθρώπους της Colgate

Η συνεχιζόμενη επιτυχία της Colgate ανά τον κόσμο είναι στενά συνδεδεμένη με τη δέσμευση όλων να ζουν σύμφωνα με τα θεμελιώδεις αξίες της.

Αυτές οι αξίες που διέπουν το σύνολο της εταιρείας, βοηθούν στο να χτιστεί μια ισχυρή κουλτούρα βασισμένη στην ακεραιότητα, την ηθική συμπεριφορά και την επιθυμία να κάνει κανείς το σωστό.

Τα προγράμματα "Εκτιμώντας τους Ανθρώπους της Colgate" έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους της Colgate από όλα τα υπόβαθρα, παγκοσμίως, να ικανοποιήσουν τους προσωπικούς τους στόχους συμβάλλοντας παράλληλα στην ικανοποίηση των εταιρικών αντικειμενικών στόχων.

Η σειρά “Εκτιμώντας τους Ανθρώπους της Colgate” αποτελείται από δυο κύκλους:


Εκτιμώντας τους Ανθρώπους της Colgate: Βιώνοντας τις Αξίες μας

Το πρόγραμμα αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους τους υπαλλήλους της Colgate, και βοηθά τους συμμετέχοντες να:

  • Αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να σεβαστούν τους άλλους για την μοναδική συνεισφορά τους
  • Κατανοήσουν τη μεγάλη σημασία της ύπαρξης των υψηλών ηθικών προδιαγραφών καθώς και να κατανοήσουν πώς να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενα ηθικά ζητήματα στον εργασιακό χώρο.
  • Εξηγήσει τη δέσμευση της Colgate στις θεμελιώδεις αξίες και στη διοίκηση όλων των ανθρώπων με σεβασμό.
  • Να εξασκήσει δεξιότητες και να ενθαρρύνει, να παρέχει κίνητρα και να αναπτύξει εν τέλει τους ανθρώπους της Colgate.


Εκτιμώντας τους Ανθρώπους της Colgate: Τα Διευθυντικά Στελέχη Διοικούν με Σεβασμό

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, είναι υποχρεωτικό για όλα τα διευθυντικά στελέχη της Colgate και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να:

  • Διοικούν πιο αποτελεσματικά.
  • Διδάξει τους άλλους να εκτιμούν τις ατομικές διαφορές και να χρησιμοποιούν τις διαφορές αυτές για να επιτύχουν θετικά επιχειρησιακά αποτελέσματα.
  • Περιγράφει πως η Colgate μπορεί να επιτύχει και να διατηρήσει ανώτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα με το να βιώνει τις θεμελιώδεις αξίες της εταιρείας καθώς και τις αρχές της "Διοίκησης με Σεβασμό".
  • Κατανοήσουν τον αντίκτυπο της δικής τους συμπεριφοράς στους άλλους και να χτίσουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να διοικούν σε καθημερινή βάση με σεβασμό.
   
Περισσότερες Πληροφορίες Επικοινωνίας

Προγράμματα Κοινωνικής Ευθύνης

Μάθετε πως η Colgate υποστηρίζει προγράμματα κοινωνικής ευθύνης για έναν καλύτερο κόσμο.

Παγκόσμια Αναγνώριση

Μοιραστείτε μαζί μας τις Διακρίσεις και τα Βραβεία που έχουμε κερδίσει παγκοσμίως.

Εργαστείτε Μαζί Μας

Ανακαλύψτε γιατί η Colgate θα πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή.

Διακρίσεις από Κυβερνητικές Αρχές

Διαβάστε τις Διακρίσεις που δέχτηκε το Διοικητικό μας Συμβούλιο από κυβερνητικές αρχές

ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.