Κόσμος Φροντίδας της Colgate

Συστατικά Προϊόντων

Συστατικά Προϊόντων
Μάθετε περισσότερα για τα συστατικά των προϊόντων φροντίδας στο σπίτι μας

Product Ingredients

Product Ingredients
We make the brands that make a home.

Colgate-Palmolive understands that you want to know more about the ingredients in the products that you and your family use in your home. We are committed to providing clear information that is easy to understand about products that you trust in your home and around your family. That's why for over 20 years, we have provided you with product and ingredient information through our Consumer Affairs hotline for all of our products.

Now, to make it even easier for our consumers, we are listing the ingredients of our Home Care products on our websites with a description of what they do in the forumula. We are using the Standard International Nomenclature of Cosmetics format, also known as INCI, following industry guidelines.

Please click on a Home Care product to learn more about its ingredients:

For additional information, please contact Colgate-Palmolive Consumer Affairs at 1-800-338-8388. We are currently working to add this information to our Oral Care and Personal Care product websites in the coming year.
ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.