Καθαριστικά Επιφανειών
  • Use to clean all around the house
  • With bleach for extra cleaning power

You trust Ajax® powder cleanser, so we thought it would be important for you to understand what is in the products you and your family use. Click on the link below to learn more.

View Ingredients

ColgatePalmolive.gr  |  Colgate.com.gr  |  Η Εταιρεία μας  |  Τα Προϊόντα μας  |  Νομικά Θέματα  |  Επικοινωνία  |  Πολιτική της Colgate-Palmolive σχετικά με τα cookies
© Colgate-Palmolive Company. All rights reserved.
Βλέπετε την Ελληνική ιστοσελίδα.