κοιμισμένα δόντια στο στόμα

Αναισθησία

Για ορισμένες επεμβάσεις, ο οδοντίατρος μπορεί να συστήσει οδοντική αναισθησία ή καταστολή. Συζητήστε τις επιλογές και τις όποιες ανησυχίες σας, όπως για παράδειγμα τη χρήση οδοντικής αναισθησίας στην εγκυμοσύνη.