δόντια στον τροχό

Απονευρώσεις

Η απονεύρωση ή η οδοντική ακροριζεκτομή (χειρουργική επέμβαση στη ρίζα του δοντιού) είναι τυπικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διάσωση και την αποκατάσταση ενός δοντιού που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη ή έχει μολυνθεί. Μάθετε περισσότερα για την απονεύρωση και τι να περιμένετε.