Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Η Colgate δεσμευύεται
για την ευημερία των ζώων

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ευημερία των ζώων και εργαζόμαστε για τη στιγμή που καμία κυβέρνηση ή ρυθμιστική αρχή, οπουδήποτε στον κόσμο, δεν θα απαιτεί δοκιμές ασφαλείας για καλλυντικά πάνω σε πειραματόζωα.


Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις δοκιμές σε ζώα οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Δεν υπάρχουν δοκιμές σε ζώα που διεξάγονται ώστε να υποστηρίζουν την ασφάλεια των καλλυντικών που πωλούμε στην Ευρώπη, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, η οποία και τις απαγορεύει.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ευημερία των ζώων και εργαζόμαστε για τη στιγμή που καμία κυβέρνηση ή ρυθμιστική αρχή, οπουδήποτε στον κόσμο, δεν θα απαιτεί δοκιμές ασφαλείας για καλλυντικά πάνω σε πειραματόζωα.


Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις ρυθμιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις δοκιμές σε ζώα οπουδήποτε δραστηριοποιούμαστε. Δεν υπάρχουν δοκιμές σε ζώα που διεξάγονται ώστε να υποστηρίζουν την ασφάλεια των καλλυντικών που πωλούμε στην Ευρώπη, σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ, η οποία και τις απαγορεύει.

 

Δυστυχώς, ορισμένες κυβερνήσεις και ρυθμιστικοί φορείς εξακολουθούν να απαιτούν δοκιμές σε ζώα, όπου η πρόοδος στις εναλλακτικές δοκιμές in vitro, σε συνδυασμό με τα δεδομένα ασφάλειας που είναι ήδη διαθέσιμα, τις καθιστούν περιττές. Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε.

Αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε.

Για 35 χρόνια, η Colgate-Palmolive ενθαρρύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών δοκιμών που είναι επιστημονικά έγκυρες και μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τις ρυθμιστικές αρχές ασφάλειας.
Είμαστε πρωτοπόροι στην προώθηση και συμμετοχή στην ανάπτυξη, την επικύρωση και την αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών παγκοσμίως που δεν διεξάγονται σε ζώα, επενδύοντας περισσότερα από 1 εκατομμύριο δολάρια ετησίως στην έρευνα με εναλλακτικές λύσεις που δεν χρησιμοποιούν ζώα. Συνεργαζόμαστε στενά με διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς για να εξετάσουμε πώς μπορούν να ενσωματωθούν δοκιμές που δεν διεξάγονται σε ζώα στις απαιτήσεις ασφάλειας για καταναλωτικά προϊόντα και οι προσπάθειές μας έχουν αναγνωριστεί από τον οργανισμό ΡΕΤΑ (People for the Ethical Treatment of Animals).

Η δυναμική αυτών των επιλογών που δεν χρησιμοποιούν ζώα μας επέτρεψε να επιβάλλουμε ένα εθελοντικό μορατόριουμ για όλες τις δοκιμές σε ζώα για τα Προϊόντα Προσωπικής Φροντίδας για ενήλικες. Αυτό το μορατόριουμ ισχύει παγκοσμίως από το 1999.

Εξακολουθούμε επίσης να δεσμευόμαστε για εύρεση και χρήση εναλλακτικών μεθόδων μέσω της υποστήριξης και της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή σύμπραξη για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που μπορούν να υποκαταστήσουν τις δοκιμές σε ζώα (ΕΡΑΑ) και το Ινστιτούτο IIVS (In Vitro Science Institute). Η Colgate-Palmolive κοινοποιεί ενεργά το έργο της για μείωση της χρήσης ζώων και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να βοηθήσουν άλλους στην αναζήτηση τρόπων ελαχιστοποίησης της χρήσης ζώων.

Προσβλέπουμε σε μια μέρα όπου όλες οι χώρες θα αναγνωρίσουν εναλλακτικές μεθόδους και όλες οι απαραίτητες μελέτες ασφάλειας για τα καλλυντικά προϊόντα θα μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη χρήση ζώων. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε ώστε αυτή η μέρα να έρθει νωρίτερα.